Sortimentskoffert Treskrue TKT

 • Funksjon: Jetting Screws TKT er en treskrue med avrundet hode. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, dypere gjenge og spor enn vanlige treskruer samt med skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende fordeler:
  • Redusert risiko for sprekker i tre.
  • Lavere moment ved tiltrekking.
  • Redusert innskruingstid.
 • Sportype/bits: TX 10, 15, 20, 25 og 30.
 • Materiale: Settherdet stål.
 • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
Farge Art.nr. Antall Forp. ML
Lilla 76007 1 Forpakning 4
Ca. 1 595 stk. skruer samt 1 bits TX 10, 15, 20, 25 og 30 er inkludert. For tekniske spesifikasjoner, se Treskrue TKT
 • Informasjonsmateriell

  Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.