Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Terrasseskrue

Terrasseskrue (utvendig) til trelekt

 • Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene tar umiddelbart og trekker skruen inn i bordet, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen. Egner seg til montering av terrasser, altaner, gjerder m.m. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, samt skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende fordeler:
  • Redusert risiko for sprekker i tre.
  • Lavere moment ved tiltrekking.
  • Redusert innskruingstid.
 • Sportype/bits: TX 20.
 • Materiale: Settherdet stål.
 • Overflatebehandling: Zincotech Au, korrosivitetsklasse C4, til utendørs bruk.
 • Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med dybdeanslag anbefales, undersenk hodet ca. 2 mm.
 • Dimensjonering: Ca. 30 stk./m².
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Maks. detalj-tykk.. mm Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
4.2 30 19 B930 8000 Bulkpack
4.2 30 19 930 1000 Forpakning 8
4.2 30 19 P930 900 Plasteske 8
4.2 30 19 P93000 250 Plasteske 16
4.2 30 19 93000 250 Forpakning 16
4.2 30 19 SB930 50 Posepakke 10
4.2 41 22 22 B941 5000 Bulkpack
4.2 41 22 22 A9419 1800 Storpakning
4.2 41 22 22 H98419 1800 Bøtte
4.2 41 22 22 9419 600 Forpakning 8
4.2 41 22 22 P9419 500 Plasteske 8
4.2 41 22 22 P94100 200 Plasteske 16
4.2 41 22 22 94100 1535019 200 Forpakning 16
4.2 41 22 22 SB941 40 Posepakke 10
4.2 51 22 28 B951 3500 Bulkpack
4.2 51 22 28 P951 500 Plasteske 8
4.2 51 22 28 951 500 Forpakning 8
4.2 51 22 28 95100 200 Forpakning 16
4.2 51 22 28 P95100 150 Plasteske 16
4.2 57 26 28 B957 3500 Bulkpack
4.2 57 26 28 H9857 1400 Bøtte
4.2 57 26 28 A9579 1200 Storpakning
4.2 57 26 28 957 500 Forpakning 8
4.2 57 26 28 P957 400 Plasteske 8
4.2 57 26 28 P95700 150 Plasteske 16
4.2 57 26 28 95700 1535021 150 Forpakning 16
4.2 57 26 28 SB957 30 Posepakke 10
4.8 57 26 28 B959 2500 Bulkpack
4.8 57 26 28 A959 1000 Storpakning
4.8 57 26 28 959 350 Forpakning 8
4.8 57 26 28 P959 300 Plasteske 8
4.8 57 26 28 P95900 100 Plasteske 16
4.8 57 26 28 95900 100 Forpakning 16
4.8 75 35 34 B975 2000 Bulkpack
4.8 75 35 34 A9759 750 Storpakning
4.8 75 35 34 H98759 750 Bøtte
4.8 75 35 34 975 250 Forpakning 8
4.8 75 35 34 P975 200 Plasteske 8
4.8 75 35 34 P97500 100 Plasteske 12
4.8 75 35 34 97500 1535022 100 Forpakning 16
4.8 75 35 34 SB975 10 Posepakke 10
4.8 90 42 B990 2000 Bulkpack
4.8 90 42 P990 200 Plasteske 8
4.8 90 42 990 200 Forpakning 8
4.8 110 50 B9910 1500 Bulkpack
4.8 110 50 P9910 100 Plasteske 8
4.8 110 50 9910 100 Forpakning 8
4.8 110 50 SB9910 5 Posepakke 10
OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
 • Informasjonsmateriell

  Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.