Treskrue T6FC (utvendig)

 • Funksjon: Jetting Screws T6SF Utvendig (Jumbo Jetting) er en treskrue med 6-kanthode og flens. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, samt med skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende fordeler:
  • Montering uten forboring
  • Større styrke enn normal treskrue.
  • Lavere moment ved tiltrekking enn normal treskrue.
  • Redusert risiko for sprekkdannelse i tre.
  • Redusert innskruingstid.
 • Sportype/bits: Hylse 8, 10, 13 og 16 mm.
 • Materiale: Settherdet stål.
 • Overflatebehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklasse C4, til utendørsbruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
 • Jumbo Jetting til utendørs bruk.
D L H G Bits/Hylse Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
6 40 13 24 8 81640 1544550 200 Forpakning 6
6 50 13 36 8 81650 1544551 200 Forpakning 6
6 60 13 36 8 81660 1544552 100 Forpakning 6
6 75 13 42 8 81675 1544553 100 Forpakning 6
6 100 13 60 8 816100 1544554 100 Forpakning 6
8 40 15 40 10 81840 1544556 100 Forpakning 6
8 50 15 36 10 81850 1544557 100 Forpakning 6
8 60 15 42 10 81860 1544558 100 Forpakning 6
8 75 15 42 10 81875 1544559 100 Forpakning 6
8 90 15 48 10 81890 1544555 50 Forpakning 6
8 100 15 60 10 818100 1544560 50 Forpakning 6
8 120 15 72 10 818120 1544561 50 Forpakning 6
8 140 15 72 10 818140 1544562 50 Forpakning 6
10 40 17.5 40 13 811040 1544563 100 Forpakning 6
10 50 17.5 42 13 811050 1544564 100 Forpakning 6
10 60 17.5 42 13 811060 1544565 50 Forpakning 6
10 75 17.5 42 13 811075 1544566 50 Forpakning 6
10 90 17.5 48 13 811090 1544571 50 Forpakning 6
10 100 17.5 60 13 8110100 1544567 50 Forpakning 6
10 120 17.5 72 13 8110120 1544568 50 Forpakning 6
10 140 17.5 72 13 8110140 1544569 50 Forpakning 6
10 160 17.5 72 13 8110160 1544570 25 Forpakning 6
10 180 17.5 72 13 8110180 1544572 25 Forpakning 6
12 50 21.5 50 16 811250 50 Forpakning 6
12 75 21.5 50 16 811275 50 Forpakning 6
12 100 21.5 60 16 8112100 50 Forpakning 6
12 120 21.5 72 16 8112120 25 Forpakning 6
12 140 21.5 72 16 8112140 25 Forpakning 6
12 160 21.5 72 16 8112160 25 Forpakning 6
12 200 21.5 72 16 8112200 20 Forpakning 6
 • Informasjonsmateriell

  Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.