Treskrue TFT (utvendig) med lang gjenge

 • Funksjon: Jetting Screws TFT Utvendig med lang gjenge er en treskrue med senkhode. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, dypere gjenge og spor samt skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene! Dette gir følgende fordeler:
  • Redusert risiko for sprekker i tre.
  • Lavere moment ved tiltrekking.
  • Redusert innskruingstid.
 • Sportype/bits: TX 25 og 30.
 • Materiale: Settherdet stål.
 • Overflatebehandling: Zincotech Au, korrosivitetsklasse C4, til utendørs bruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L H G Bits/Hylse Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
5 80 10 60 25 4725080 100 Forpakning 12
5 90 10 60 25 4725090 100 Forpakning 12
5 100 10 72 25 47250100 100 Forpakning 8
6 80 12 60 30 4726080 100 Forpakning 12
6 90 12 60 30 4726090 100 Forpakning 12
6 100 12 72 30 47260100 100 Forpakning 8
 • Informasjonsmateriell

  Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.