Treskrue TFT

 • Funksjon: Jetting Screws TFT er en treskrue med senkhode. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, dypere gjenger og spor enn vanlig treskrue samt med skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende fordeler:
  • Redusert risiko for sprekker i tre.
  • Lavere moment ved tiltrekking.
  • Redusert innskruingstid.
 • Sportype/bits: TX 10, 15, 20, 25 og 30.
 • Materiale: Settherdet stål.
 • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L H G Bits/Hylse Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
* 2.5 10 5 10 10 5702510 200 Forpakning 40
* 2.5 12 5 12 10 5702512 200 Forpakning 40
* 2.5 16 5 16 10 5702516 200 Forpakning 40
* 2.5 20 5 20 10 5702520 200 Forpakning 40
* 2.5 25 5 18 10 5702525 200 Forpakning 40
* 3 10 6 10 10 5703010 200 Forpakning 40
* 3 12 6 12 10 5703012 200 Forpakning 40
* 3 12 6 12 10 SB5703012 50 Posepakke 10
* 3 16 6 16 10 5703016 200 Forpakning 40
* 3 16 6 16 10 SB5703016 50 Posepakke 10
* 3 20 6 20 10 5703020 200 Forpakning 40
* 3 20 6 20 10 SB5703020 50 Posepakke 10
* 3 25 6 18 10 5703025 200 Forpakning 40
* 3 25 6 18 10 SB5703025 50 Posepakke 10
* 3 30 6 18 10 5703030 200 Forpakning 40
* 3 30 6 18 10 SB5703030 45 Posepakke 10
* 3 35 6 24 10 5703035 200 Forpakning 16
* 3 35 6 24 10 SB5703035 40 Posepakke 10
* 3 40 6 24 10 5703040 200 Forpakning 16
* 3 40 6 24 10 SB5703040 35 Posepakke 10
* 3.5 12 7 12 15 5703512 200 Forpakning 40
* 3.5 12 7 12 15 SB5703512 50 Posepakke 10
* 3.5 16 7 16 15 5703516 200 Forpakning 40
* 3.5 16 7 16 15 SB5703516 45 Posepakke 10
* 3.5 20 7 20 15 5703520 200 Forpakning 40
* 3.5 20 7 20 15 SB5703520 45 Posepakke 10
* 3.5 25 7 18 15 5703525 200 Forpakning 40
* 3.5 25 7 18 15 SB5703525 40 Posepakke 10
* 3.5 30 7 18 15 5703530 200 Forpakning 16
* 3.5 30 7 18 15 SB5703530 40 Posepakke 10
* 3.5 35 7 24 15 5703535 200 Forpakning 16
* 3.5 35 7 24 15 SB5703535 35 Posepakke 10
* 3.5 40 7 24 15 5703540 200 Forpakning 16
* 3.5 40 7 24 15 SB5703540 35 Posepakke 10
* 3.5 45 7 30 15 5703545 200 Forpakning 16
* 3.5 50 7 30 15 5703550 200 Forpakning 16
* 3.5 50 7 30 15 SB5703550 30 Posepakke 10
* 4 16 8 16 20 5704016 200 Forpakning 40
* 4 16 8 16 20 SB5704016 45 Posepakke 10
4 20 8 20 20 5704020 200 Forpakning 40
4 20 8 20 20 SB5704020 40 Posepakke 10
4 25 8 18 20 57040259 200 Forpakning 16
4 25 8 18 20 SB5704025 40 Posepakke 10
4 30 8 18 20 5704030 200 Forpakning 16
4 30 8 18 20 SB5704030 35 Posepakke 10
4 35 8 24 20 5704035 200 Forpakning 16
4 35 8 24 20 SB5704035 30 Posepakke 10
4 40 8 24 20 5704040 200 Forpakning 16
4 40 8 24 20 SB5704040 30 Posepakke 10
4 45 8 30 20 5704045 200 Forpakning 16
4 45 8 30 20 SB5704045 25 Posepakke 10
4 50 8 30 20 5704050 200 Forpakning 12
4 50 8 30 20 SB5704050 20 Posepakke 10
4 60 8 36 20 5704060 100 Forpakning 16
4 60 8 36 20 SB5704060 15 Posepakke 10
4 70 8 42 20 5704070 100 Forpakning 16
4 70 8 42 20 SB5704070 10 Posepakke 10
* 4.5 20 9 20 25 5704520 200 Forpakning 40
* 4.5 20 9 20 25 SB5704520 35 Posepakke 10
4.5 25 9 18 25 5704525 200 Forpakning 16
4.5 25 9 18 25 SB5704525 30 Posepakke 10
4.5 30 9 18 25 5704530 200 Forpakning 16
4.5 30 9 18 25 SB5704530 25 Posepakke 10
4.5 35 9 24 25 5704535 200 Forpakning 16
4.5 35 9 24 25 SB5704535 25 Posepakke 10
4.5 40 9 24 25 5704540 200 Forpakning 16
4.5 40 9 24 25 SB5704540 20 Posepakke 10
4.5 45 9 30 25 5704545 200 Forpakning 12
4.5 50 9 30 25 5704550 200 Forpakning 12
4.5 50 9 30 25 SB5704550 15 Posepakke 10
4.5 60 9 36 25 5704560 100 Forpakning 16
4.5 60 9 36 25 SB5704560 10 Posepakke 10
4.5 70 9 42 25 5704570 100 Forpakning 16
4.5 70 9 42 25 SB5704570 10 Posepakke 10
4.5 80 9 42 25 5704580 100 Forpakning 12
4.5 80 9 42 25 SB5704580 10 Posepakke 10
* 5 20 10 20 25 5705020 200 Forpakning 40
* 5 20 10 20 25 SB5705020 25 Posepakke 10
5 25 10 25 25 5705025 200 Forpakning 16
5 25 10 25 25 SB5705025 25 Posepakke 10
5 30 10 30 25 5705030 200 Forpakning 16
5 30 10 30 25 SB5705030 20 Posepakke 10
5 35 10 24 25 5705035 200 Forpakning 16
5 35 10 24 25 SB5705035 20 Posepakke 10
5 40 10 24 25 5705040 200 Forpakning 12
5 40 10 24 25 SB5705040 15 Posepakke 10
5 45 10 30 25 5705045 200 Forpakning 12
5 50 10 30 25 5705050 200 Forpakning 12
5 50 10 30 25 SB5705050 15 Posepakke 10
5 60 10 36 25 5705060 100 Forpakning 16
5 60 10 36 25 SB5705060 10 Posepakke 10
5 70 10 42 25 A5705070 700 Storpakning
5 70 10 42 25 5705070 1533165 100 Forpakning 16
5 70 10 42 25 SB5705070 10 Posepakke 10
5 80 10 42 25 A5705080 600 Storpakning
5 80 10 42 25 5705080 1533166 100 Forpakning 12
5 80 10 42 25 SB5705080 9 Posepakke 10
5 90 10 42 25 A5705090 500 Storpakning
5 90 10 42 25 5705090 1533167 100 Forpakning 12
5 90 10 42 25 SB5705090 8 Posepakke 10
5 100 10 54 25 57050100 1533164 100 Forpakning 8
5 100 10 54 25 SB57050100 7 Posepakke 10
5 110 10 60 25 57050110 100 Forpakning 8
5 120 10 72 25 57050120 100 Forpakning 8
5 120 10 72 25 SB57050120 6 Posepakke 10
6 40 12 24 30 5706040 200 Forpakning 8
6 40 12 24 30 SB5706040 10 Posepakke 10
6 45 12 30 30 5706045 200 Forpakning 8
6 50 12 30 30 5706050 200 Forpakning 8
6 50 12 30 30 SB5706050 9 Posepakke 10
6 60 12 36 30 5706060 100 Forpakning 12
6 60 12 36 30 SB5706060 8 Posepakke 10
6 70 12 42 30 5706070 100 Forpakning 12
6 70 12 42 30 SB5706070 7 Posepakke 10
6 80 12 42 30 A5706080 450 Storpakning
6 80 12 42 30 5706080 100 Forpakning 12
6 80 12 42 30 SB5706080 6 Posepakke 10
6 90 12 42 30 A5706090 400 Storpakning
6 90 12 42 30 5706090 100 Forpakning 12
6 90 12 42 30 SB5706090 5 Posepakke 10
6 100 12 54 30 A57060100 350 Storpakning
6 100 12 54 30 57060100 100 Forpakning 8
6 100 12 54 30 SB57060100 4 Posepakke 10
6 110 12 60 30 57060110 100 Forpakning 8
6 120 12 72 30 A57060120 300 Storpakning
6 120 12 72 30 57060120 100 Forpakning 8
6 120 12 72 30 SB57060120 4 Posepakke 10
6 130 12 72 30 57060130 100 Forpakning 8
6 140 12 72 30 57060140 100 Forpakning 8
6 140 12 72 30 SB57060140 3 Posepakke 10
6 150 12 72 30 57060150 100 Forpakning 6
6 160 12 72 30 57060160 100 Forpakning 6
6 160 12 72 30 SB57060160 2 Posepakke 10
6 180 12 72 30 57060180 100 Forpakning 6
6 200 12 72 30 57060200 100 Forpakning 6
6 240 12 72 30 57060240 100 Forpakning 4
*CE 14592 gjelder ikke denne dimensjonen. OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
 • Informasjonsmateriell

  Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.