Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Universalplugg

Universalplugg

  • Funksjon: Pluggen er utformet til bruk i de fleste byggematerialer, men er best egnet til platematerialer. I massive materialer ekspanderer pluggen, men i murblokker og platematerialer slår den knute på seg.
  • Materiale: Polyeten.
  • Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen på pluggen iht. tabellen nedenfor. Trykk pluggen inn i hullet. Monter festedetaljen med skrue tilpasset pluggen iht. samme tabell. Lengden på skruen skal være ca. 5 mm lenger enn plugg og festedetalj til sammen.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Bor mm Skruedim. mm Art.nr. Antall Forp. ML
6 40 6 4 336040 100 Forpakning 12
6 40 6 4 SB336040 10 Posepakke 10
8 50 8 5 338050 100 Forpakning 12
8 50 8 5 SB338050 7 Posepakke 10
10 60 10 6 331060 50 Forpakning 12
10 60 10 6 SB331060 5 Posepakke 10
OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.