Fasadplugg LE (utvändig)

  • Funktion: Solid nylonplugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. Fasadpluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion.
  • Spårtyp/bits: TX 40.
  • Material: Plugg av nylon och skruv av stål.
  • Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.
  • Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på fasadpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in fasadpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruven i fasadpluggen.
Enhetsguide
D Diameter
D1 Ytterdiameter
G Gänglängd
H Huvuddiameter
L Längd
M Tjocklek
ML Moderlåda
Borrkap.mm Borrkapacitet mm
Max detalj-tjockl.mm Max detalj-tjocklek mm
Min borrdjup mm Minsta borrdjup mm
Skruvdim. mm Skruvdimension mm
Ytbeh. Ytbehandling
D L Max detalj-tjockl. mm Borr mm Art.nr Antal Förp. ML
10 100 20 10 3710100 25 Förpackning 8
10 120 40 10 3710120 25 Förpackning 8
10 140 60 10 3710140 25 Förpackning 8
10 160 80 10 3710160 25 Förpackning 12
10 180 100 10 3710180 25 Förpackning 12
  • Informationsmaterial

    Här beställer du det informationsmaterial du är intresserad av. De levereras per post inom kort.