Fasadeplugg LE (utvendig)

  • Funksjon: Solid nylonplugg med gode temperatur- og aldringsegenskaper. Fasadepluggens utforming hindrer rotasjon ved montering og gir mulighet for styrt ekspansjon.
  • Sportype/bits: TX 40.
  • Materiale: Plugg av nylon og skrue av stål.
  • Overflatebehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklasse C4, til utendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen på fasadepluggen iht. tabellen nedenfor. Trykk deretter fasadepluggen inn i hullet til kragen ligger tett an mot festedetaljen. Skru deretter skruen inn i fasadepluggen.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Maks. detalj-tykk. mm Bor mm Art.nr. Antall Forp. ML
10 100 20 10 3710100 25 Forpakning 8
10 120 40 10 3710120 25 Forpakning 8
10 140 60 10 3710140 25 Forpakning 8
10 160 80 10 3710160 25 Forpakning 12
10 180 100 10 3710180 25 Forpakning 12
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.