Instruktionsfilm:

Monteringsanvisning Nylonplugg

Nylonplugg KE

  • Funktion: Solid plugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. Pluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion. Pluggen har en kort expansionsdel anpassad för massiva material som betong, sten och massivtegel.
  • Material: Nylon.
  • Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på pluggen enligt tabellen nedan. Tryck in pluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruven anpassad till pluggen enligt samma tabell. Längden på skruven skall vara ca 5 mm längre än plugg och fästdetalj tillsammans.
Enhetsguide
D Diameter
D1 Ytterdiameter
G Gänglängd
H Huvuddiameter
L Längd
M Tjocklek
ML Moderlåda
Borrkap.mm Borrkapacitet mm
Max detalj-tjockl.mm Max detalj-tjocklek mm
Min borrdjup mm Minsta borrdjup mm
Skruvdim. mm Skruvdimension mm
Ytbeh. Ytbehandling
D L Max detalj-tjockl. mm Borr mm Skruvdim. mm Art.nr Antal Förp. ML
10 80 30 10 6,0-8,0 331080 25 Förpackning 12
  • Informationsmaterial

    Här beställer du det informationsmaterial du är intresserad av. De levereras per post inom kort.