Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Nylonplugg

Nylonplugg KE

  • Funksjon: Solid plugg med gode temperatur- og aldringsegenskaper. Pluggens utforming hindrer rotasjon ved montering og gir mulighet for rettet ekspansjon. Pluggen har en kort ekspansjonsdel tilpasset massive materialer som betong, stein og massiv tegl.
  • Materiale: Nylon.
  • Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen på pluggen iht. tabellen nedenfor. Trykk pluggen inn i hullet til kragen ligger tett an mot festedetaljen. Skru deretter inn skruen tilpasset pluggen iht. samme tabell. Lengden på skruen skal være ca. 5 mm lengre enn plugg og festedetalj til sammen.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Maks. detalj-tykk.. mm Bor mm Skruedim. mm Art.nr Antall Forp. ML
10 80 30 10 6,0-8,0 331080 25 Forpakning 12
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.