Nylonplugg

  • Funktion: Solid plugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. Pluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion. Pluggen används till de flesta byggnadsmaterial, men är lämpligast i massiva material som betong, sten och massivtegel.
  • Material: Nylon.
  • Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på pluggen enligt tabellen nedan. Tryck in pluggen i hålet. Montera fästdetaljen med skruv anpassad till pluggen enligt samma tabell. Längden på skruven skall vara ca 5 mm längre än plugg och fästdetalj tillsammans.
Enhetsguide
D Diameter
D1 Ytterdiameter
G Gänglängd
H Huvuddiameter
L Längd
M Tjocklek
ML Moderlåda
Borrkap.mm Borrkapacitet mm
Max detalj-tjockl.mm Max detalj-tjocklek mm
Min borrdjup mm Minsta borrdjup mm
Skruvdim. mm Skruvdimension mm
Ytbeh. Ytbehandling
D L Borr mm Skruvdim. mm Art.nr Antal Förp. ML
4 20 4 334020 100 Förpackning 40
5 25 5 335025 100 Förpackning 40
6 30 6 336030 100 Förpackning 16
8 40 8 338040 100 Förpackning 12
10 50 10 331050 50 Förpackning 12
12 60 12 331260 25 Förpackning 12
14 70 14 331470 20 Förpackning 12
16 80 16 331680 10 Förpackning 12
4 20 4 SB334020 30 Påspack 10
5 25 5 SB335025 25 Påspack 10
6 30 6 SB336030 20 Påspack 10
8 40 8 SB338040 15 Påspack 10
10 50 10 SB331050 10 Påspack 10
12 60 12 SB331260 5 Påspack 10
14 70 14 SB331470 3 Påspack 10
16 80 16 SB331680 2 Påspack 10
OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.
  • Informationsmaterial

    Här beställer du det informationsmaterial du är intresserad av. De levereras per post inom kort.