Pinnskruvexpander (utvändig)

  • Funktion: Europeiskt tekniskt godkänd pinnskruvexpander (ETA-01/0013) för montage i betong. Godkännandet gäller för montage inomhus.
  • Material: Stål.
  • Ytbehandling: Varmförzinkad, för utomhusbruk.
  • Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på pinnskruvexpandern enligt tabellen nedan. Slå därefter in pinnskruvexpandern i hålet med en hammare. Dra muttern enligt anvisat åtdragningsmoment i samma tabell.
Enhetsguide
D Diameter
D1 Ytterdiameter
G Gänglängd
H Huvuddiameter
L Längd
M Tjocklek
ML Moderlåda
Borrkap.mm Borrkapacitet mm
Max detalj-tjockl.mm Max detalj-tjocklek mm
Min borrdjup mm Minsta borrdjup mm
Skruvdim. mm Skruvdimension mm
Ytbeh. Ytbehandling
D L Min. borrdjup mm Max detalj-tjockl. mm Borr mm Art.nr Antal Förp. ML
6 40 6 84501 200 Förpackning 8
6 67 55 10 6 84502 150 Förpackning 8
6 97 55 40 6 84503 100 Förpackning 8
8 50 8 84504 100 Förpackning 8
8 75 65 10 8 84505 50 Förpackning 8
8 95 65 30 8 84506 50 Förpackning 8
8 120 65 55 8 84507 50 Förpackning 8
10 60 10 84508 50 Förpackning 8
10 85 70 10 10 84509 50 Förpackning 6
10 105 70 30 10 84510 25 Förpackning 8
10 125 70 50 10 84511 25 Förpackning 8
10 145 70 70 10 84512 25 Förpackning 6
10 175 70 100 10 84513 25 Förpackning 6
12 75 12 84514 25 Förpackning 8
12 95 12 84515 25 Förpackning 8
12 125 90 30 12 84516 25 Förpackning 6
12 145 90 50 12 84517 25 Förpackning 6
12 180 90 85 12 84518 20 Förpackning 6
12 200 90 105 12 84519 20 Förpackning 6
16 115 16 84520 10 Förpackning 8
16 150 110 30 16 84521 10 Förpackning 6
20 180 130 35 20 84522 5 Förpackning 6
20 240 130 95 20 84523 5 Förpackning 6
6 40 6 SB83501 8 Påspack 10
6 67 55 10 6 SB83502 7 Påspack 10
6 97 55 40 6 SB83503 5 Påspack 10
8 50 8 SB83504 6 Påspack 10
8 75 65 10 8 SB83505 5 Påspack 10
8 95 65 30 8 SB83506 5 Påspack 10
8 120 65 55 8 SB83507 4 Påspack 10
10 60 10 SB83508 4 Påspack 10
10 85 70 10 10 SB83509 4 Påspack 10
10 105 70 30 10 SB83510 3 Påspack 10
10 125 70 50 10 SB83511 3 Påspack 10
10 145 70 70 10 SB83512 2 Påspack 10
12 75 12 SB83513 3 Påspack 10
12 95 12 SB83514 2 Påspack 10
12 125 90 30 12 SB83525 2 Påspack 10
12 145 90 50 12 SB83515 1 Påspack 10
12 180 90 85 12 SB83516 1 Påspack 10
För teknisk specifikation, se produktdatablad. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.
  • Informationsmaterial

    Här beställer du det informationsmaterial du är intresserad av. De levereras per post inom kort.