Ekspansjonsbolt (utvendig)

  • Funksjon: Europeisk teknisk godkjent Ekspansjonsbolt (ETA-01/0013) til montering i betong. Godkjenningen gjelder for montering innendørs.
  • Materiale: Stål.
  • Overflatebehandling: Varmforsinket, til utendørs bruk.
  • Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen på ekspansjonsbolten iht. til tabellen nedenfor. Slå deretter inn ekspansjonsbolten i hullet med en hammer. Trekk til mutteren iht. anvist tiltrekkingsmoment i samme tabell.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Min. bordybde mm Maks. detalj-tykk. mm Bor mm Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
* 6 40 6 84501 1509701 200 Forpakning 8
* 6 40 6 SB83501 8 Posepakke 10
* 6 67 55 10 6 84502 1509704 150 Forpakning 8
* 6 67 55 10 6 SB83502 7 Posepakke 10
* 6 97 55 40 6 84503 1509707 100 Forpakning 8
* 6 97 55 40 6 SB83503 5 Posepakke 10
* 8 50 8 84504 1509721 100 Forpakning 8
* 8 50 8 SB83504 6 Posepakke 10
8 75 65 10 8 84505 1509724 50 Forpakning 8
8 75 65 10 8 SB83505 5 Posepakke 10
8 95 65 30 8 84506 1509727 50 Forpakning 8
8 95 65 30 8 SB83506 5 Posepakke 10
8 120 65 55 8 84507 1509730 50 Forpakning 8
8 120 65 55 8 SB83507 4 Posepakke 10
* 10 60 10 84508 1509741 50 Forpakning 8
* 10 60 10 SB83508 4 Posepakke 10
10 85 70 10 10 84509 1509744 50 Forpakning 6
10 85 70 10 10 SB83509 4 Posepakke 10
10 105 70 30 10 84510 1509747 25 Forpakning 8
10 105 70 30 10 SB83510 3 Posepakke 10
10 125 70 50 10 84511 1509750 25 Forpakning 8
10 125 70 50 10 SB83511 3 Posepakke 10
10 145 70 70 10 84512 1509753 25 Forpakning 6
10 145 70 70 10 SB83512 2 Posepakke 10
10 175 70 100 10 84513 1509756 25 Forpakning 6
* 12 75 12 84514 1509761 25 Forpakning 8
* 12 75 12 SB83513 3 Posepakke 10
12 95 12 84515 1509764 25 Forpakning 8
12 95 12 SB83514 2 Posepakke 10
12 125 90 30 12 84516 1509767 25 Forpakning 6
12 125 90 30 12 SB83525 2 Posepakke 10
12 145 90 50 12 84517 1509770 25 Forpakning 6
12 145 90 50 12 SB83515 1 Posepakke 10
12 180 90 85 12 84518 1509773 20 Forpakning 6
12 180 90 85 12 SB83516 1 Posepakke 10
12 200 90 105 12 84519 1509776 20 Forpakning 6
16 115 16 84520 1509781 10 Forpakning 8
16 150 110 30 16 84521 1509784 10 Forpakning 6
20 180 130 35 20 84522 1509791 5 Forpakning 6
20 240 130 95 20 84523 1509795 5 Forpakning 6
*Godkjenning ETA-01/0013 gjelder ikke denne dimensjonen. OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.