Rakbandad gipsskruv (utvändig) för förstärkningsregel max 2 mm

  • Funktion: Borrspets med enkelledande stålgängor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm. Skruven uppfyller kraven i AMA Hus 21 KBC.3111 gällande montage av utvändiga vindskyddsskivor. Lämplig vid montage av utvändiga gipsskivor.
  • Spårtyp/bits: Philips 2.
  • Material: Sätthärdat stål.
  • Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.
  • Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.
Enhetsguide
D Diameter
D1 Ytterdiameter
G Gänglängd
H Huvuddiameter
L Längd
M Tjocklek
ML Moderlåda
Borrkap.mm Borrkapacitet mm
Max detalj-tjockl.mm Max detalj-tjocklek mm
Min borrdjup mm Minsta borrdjup mm
Skruvdim. mm Skruvdimension mm
Ytbeh. Ytbehandling
D L G Art.nr E-nummer Antal Förp. ML
4.2 25 25 RB3250 1000 Förpackning 10
  • Informationsmaterial

    Här beställer du det informationsmaterial du är intresserad av. De levereras per post inom kort.