Børste til forankringsmasse og betonginnfestning

  • Funksjon: Børsten brukes til rengjøring av borehull ved montering med ankermasse og andre betonginnfestninger.
  • Monteringsinstruksjon: Børst det borede huller grundig rent før montering.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
Betegnelse Art.nr Antall Forp. ML
Børste 18 x 250 84722 1 Forpakning 20
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.