Ekspansjonsbolt

  • Funksjon: Europeisk teknisk godkjent Ekspansjonsbolt (ETA-01/0013) til montering i betong.
  • Materiale: Stål.
  • Overflatebehandling: Elforsinket, til innendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen på ekspansjonsbolten iht. til tabellen nedenfor. Slå deretter inn ekspansjonsbolten i hullet med en hammer. Trekk til mutteren iht. anvist tiltrekkingsmoment i samme tabell.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Min. bordybde mm Maks. detalj-tykk. mm Bor mm Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
* 6 40 6 84101 1509700 200 Forpakning 8
6 67 55 10 6 84102 1509703 150 Forpakning 8
6 97 55 40 6 84103 1509706 100 Forpakning 8
* 8 50 8 84104 1509720 100 Forpakning 8
8 75 65 10 8 84105 1509723 50 Forpakning 8
8 95 65 30 8 84106 1509726 50 Forpakning 8
8 120 65 55 8 84107 1509729 50 Forpakning 8
* 10 60 10 84108 1509740 50 Forpakning 8
10 85 70 10 10 84109 1509743 50 Forpakning 6
10 105 70 30 10 84110 1509746 25 Forpakning 8
10 125 70 50 10 84111 1509749 25 Forpakning 8
10 145 70 70 10 84112 1509752 25 Forpakning 6
10 175 70 100 10 84113 1509755 25 Forpakning 6
* 12 75 12 84114 1509760 25 Forpakning 8
12 95 12 84115 1509763 25 Forpakning 8
12 125 90 30 12 84116 1509766 25 Forpakning 6
12 145 90 50 12 84117 1509769 25 Forpakning 6
12 180 90 85 12 84118 1509772 20 Forpakning 6
12 200 90 105 12 84119 1509775 20 Forpakning 6
12 240 90 145 12 84120 1509778 10 Forpakning 6
16 115 16 84121 1509780 10 Forpakning 8
16 150 110 30 16 84122 1509783 10 Forpakning 6
16 200 110 80 16 84123 1509786 10 Forpakning 6
20 180 130 35 20 84124 1509790 5 Forpakning 6
20 205 130 60 20 84125 1509793 5 Forpakning 6
20 240 130 95 20 84126 1509794 5 Forpakning 6
*Godkjenning ETA-01/0013 gjelder ikke denne dimensjonen.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.