El-lekteskrue til trelekt

  • Funksjon: Treskrue med senkhode. Egner seg til montering av elektriske bokser mot treregel.
  • Sportype/bits: TX 15.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Art.nr E-nummer Antall Forp. ML
3.5 100 50 B6035100 1500 Bulkpack
3.5 100 50 6135100 1533427 100 Posepakke 20
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.