Fasadeplugg LE

  • Funksjon: Solid nylonplugg med gode temperatur- og aldringsegenskaper. Fasadepluggens utforming hindrer rotasjon ved montering og gir mulighet for styrt ekspansjon.
  • Sportype/bits: TX 25 og 40.
  • Materiale: Plugg av nylon og skrue av stål.
  • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen til fasadeplugg iht. tabellen nedenfor. Trykk deretter fasadepluggen inn i hullet til kragen ligger tett an mot festedetaljen. Skru deretter skruen inn i fasadepluggen.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Bits/Hylse Maks. detalj-tykk. mm Bor mm Art.nr. Antall Forp. ML
8 100 25 20 8 3680100 50 Forpakning 8
8 100 25 20 8 SB3680100 4 Posepakke 10
10 100 40 20 10 3610100 25 Forpakning 8
10 100 40 20 10 SB3610100 3 Posepakke 10
10 120 40 40 10 3610120 25 Forpakning 8
10 120 40 40 10 SB3610120 3 Posepakke 10
10 140 40 60 10 3610140 25 Forpakning 8
10 140 40 60 10 SB3610140 2 Posepakke 10
10 160 40 80 10 3610160 25 Forpakning 12
10 160 40 80 10 SB3610160 2 Posepakke 10
10 180 40 100 10 3610180 25 Forpakning 12
10 180 40 100 10 SB3610180 1 Posepakke 10
OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.