Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Karmhylse

Karmhylse

  • Funksjon: Karmhylse klassifisert iht. svensk standard SS 817332:2021 for karminnfesting i tre. Kan også brukes til karminnfesting i betong, lettbetong, murblokk eller bjelke maks. 6 mm. Hylsen skrus i et forboret hull i karmen. Karmen justeres ved å vri hylsen med justeringsnøkkelen. Hylsen låses fast med tilpasset skrue avhengig av underlag.
  • Materiale: Sink.
  • Monteringsinstruksjon: Hylsen skrus inn i et 14 mm forboret hull fra karmens utside/veggside. Karmen settes på plass i vater og lodd. Skru deretter ut hylsen mot underlaget og juster karmen med justeringsnøkkelen. Pass på at minst 15 mm av lengden på hylsen er forankret i karmen. Lås fast hylsen med en skrue tilpasset underlaget fra vårt sortiment. Dekk hullene med dekklokk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
* 16 28 B44228 1000 Bulkpack
* 16 28 4422899 50 Forpakning 8
* 16 28 44328 25 Forpakning 12
* 16 28 SB44228 6 Posepakke 10
* 16 28 SB442289 4 Posepakke 10
16 40 B44240 900 Bulkpack
16 40 442409 40 Forpakning 8
16 40 44340 25 Forpakning 12
16 40 SB44240 6 Posepakke 10
16 40 SB442409 4 Posepakke 10
16 60 B44260 600 Bulkpack
16 60 44360 16 Forpakning 12
16 60 SB44260 6 Posepakke 10
16 60 SB442609 4 Posepakke 10
*Klassifisering iht. SS 817332 gjelder ikke denne dimensjonen. OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.