Lettbetonganker

  • Funksjon: Kraftig metallinnfesting for tung montering i porøse materialer som lettbetong og lettklinker. Innfestingen har en firkantet profil som hindrer rotasjon i porøse materialer.
  • Materiale: Stål.
  • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset ankeret iht. tabellen nedenfor. I svært porøse materialer bores det minste hullet iht. tabellen, og i mer massive materialer bores det store hullet. Monter deretter lettbetongankeret ved å slå det inn i hullet med hjelp av en hammer. Deretter trekkes festedetaljen med skrue tilpasset ankeret iht. samme tabell. Lengden på skruen skal være ca. 5 mm lengre enn anker og festedetalj til sammen.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Min. bordybde mm Bor mm Skruedim. mm Art.nr. Antall Forp. ML
6 32 40 5-6 5,0-6,0 376032 200 Forpakning 12
6 32 40 5-6 5,0-6,0 SB376032 8 Posepakke 10
8 60 70 6-8 6,0-8,0 378060 50 Forpakning 12
8 60 70 6-8 6,0-8,0 SB378060 5 Posepakke 10
10 60 70 8-10 8,0-10,0 371060 50 Forpakning 12
10 60 70 8-10 8,0-10,0 SB371060 4 Posepakke 10
OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.