Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Lettbetongskrue

Lettbetongskrue avrundet (utvendig)

  • Funksjon: Typegodkjent avrundet skrue, nr. SC0621-09, med spesielt utviklet gjenge som skrus direkte i lettbetong og lettklinker uten forboring.
  • Sportype/bits: TX 30 og 40.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklasse C4, til utendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Skru inn skruen uten å forbore i lettbetongen/lettklinkeren, skru med lavt moment for ikke å trekke inn skruen for mye. Ved usikkerhet om kvaliteten på lettbetongen/ lettklinkeren bør prøvetrekking utføres.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L H G Bits/Hylse Maks. detalj-tykk. mm Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
8 80 14 75 30 5 B76880 1000 Bulkpack
8 80 14 75 30 5 76880 1533170 50 Forpakning 8
8 80 14 75 30 5 SB76880 4 Posepakke 10
10 120 15.5 95 40 25 B7610120 500 Bulkpack
10 120 15.5 95 40 25 7610120 50 Forpakning 8
10 120 15.5 95 40 25 SB7610120 2 Posepakke 10
OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.