List- og sokkelskrue til forsterkningslekt maks. 2 mm

  • Funksjon: Borspiss og gjenger tilpasset forankring i stål inntil 2 mm. Rillene under hodet forsenker skruen.
  • Sportype/bits: Philips 2.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Art.nr E-nummer Antall Forp. ML
3.8 42 33 4042 5000 Bulkpack
3.8 42 33 4942 200 Forpakning 16
3.8 58 40 4058 3500 Bulkpack
3.8 58 40 4958 150 Forpakning 16
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.