skrue allround (utvendig) til trelekt

  • Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene griper umiddelbart og trekker skruen inn i trelekten.
  • Sportype/bits: Philips 2.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Zincotech Au, korrosivitetsklasse C4, til utendørs bruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Art.nr E-nummer Antall Forp. ML
3.9 30 24 B130 8000 Bulkpack
3.9 30 24 130 800 Forpakning 8
3.9 41 35 B141 5000 Bulkpack
3.9 41 35 1419 600 Forpakning 8
3.9 51 44 B151 3500 Bulkpack
3.9 51 44 1519 400 Forpakning 8
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.