Sponplateskrue (utvendig) til stålbjelke maks. 1 mm

  • Funksjon: Skarp spiss med dobbeltledende gjenger som griper umiddelbart, penetrerer svært raskt i stålbjelke, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen.
  • Sportype/bits: Philips 2.
  • Materiale: Settherdet stål.
  • Overflatebehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklasse C4, til utendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med dybdeanslag, o/min 2 000/3 000 anbefales
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L G Art.nr E-nummer Antall Forp. ML
3.9 30 22 1630 8000 Bulkpack
3.9 30 22 1730 1000 Forpakning 8
3.9 41 29 1641 5000 Bulkpack
3.9 41 29 1741 700 Forpakning 8
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.