Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Treskrue TFT Utvendig

Treskrue TFT (utvendig)

 • Funksjon: Jetting Screws TFT Utvendig er en treskrue med senkhode. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, dypere gjenge og spor enn vanlige treskruer samt med skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende fordeler:
  • Redusert risiko for sprekker i tre.
  • Lavere moment ved tiltrekking.
  • Redusert innskruingstid.
 • Sportype/bits: TX 15, 20, 25, 30 og 40.
 • Materiale: Settherdet stål.
 • Overflatebehandling: Zincotech Au, korrosivitetsklasse C4, til utendørs bruk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L H G Bits/Hylse Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
* 3.5 20 7 20 15 P4703520 300 Plasteske 16
* 3.5 20 7 20 15 4703520 200 Forpakning 16
* 3.5 20 7 20 15 SB4703520 45 Posepakke 10
* 3.5 30 7 18 15 P4703530 300 Plasteske 16
* 3.5 30 7 18 15 4703530 200 Forpakning 16
* 3.5 30 7 18 15 SB4703530 40 Posepakke 10
* 3.5 40 7 24 15 P4703540 200 Plasteske 16
* 3.5 40 7 24 15 4703540 200 Forpakning 16
* 3.5 40 7 24 15 SB4703540 35 Posepakke 10
4 25 8 18 20 P4704025 300 Plasteske 16
4 25 8 18 20 4704025 200 Forpakning 16
4 25 8 18 20 SB4704025 40 Posepakke 10
4 30 8 18 20 P4704030 300 Plasteske 16
4 30 8 18 20 4704030 200 Forpakning 16
4 30 8 18 20 SB4704030 35 Posepakke 10
4 35 8 24 20 P4704035 200 Plasteske 16
4 35 8 24 20 4704035 200 Forpakning 16
4 35 8 24 20 SB4704035 30 Posepakke 10
4 40 8 24 20 P4704040 200 Plasteske 16
4 40 8 24 20 4704040 200 Forpakning 16
4 40 8 24 20 SB4704040 30 Posepakke 10
4 50 8 30 20 P4704050 200 Plasteske 12
4 50 8 30 20 4704050 200 Forpakning 12
4 50 8 30 20 SB4704050 20 Posepakke 10
4.5 30 9 18 25 P4704530 200 Plasteske 16
4.5 30 9 18 25 4704530 200 Forpakning 16
4.5 30 9 18 25 SB4704530 25 Posepakke 10
4.5 40 9 24 25 P4704540 200 Plasteske 12
4.5 40 9 24 25 4704540 200 Forpakning 16
4.5 40 9 24 25 SB4704540 20 Posepakke 10
4.5 50 9 30 25 P4704550 200 Plasteske 12
4.5 50 9 30 25 4704550 200 Forpakning 12
4.5 50 9 30 25 SB4704550 15 Posepakke 10
4.5 60 9 36 25 P4704560 150 Plasteske 12
4.5 60 9 36 25 4704560 100 Forpakning 16
4.5 60 9 36 25 SB4704560 10 Posepakke 10
4.5 70 9 42 25 P4704570 150 Plasteske 12
4.5 70 9 42 25 4704570 100 Forpakning 16
4.5 70 9 42 25 SB4704570 10 Posepakke 10
4.5 80 9 42 25 P4704580 100 Plasteske 12
4.5 80 9 42 25 4704580 100 Forpakning 12
4.5 80 9 42 25 SB4704580 10 Posepakke 10
5 40 10 24 25 P4705040 200 Plasteske 12
5 40 10 24 25 4705040 200 Forpakning 12
5 40 10 24 25 SB4705040 15 Posepakke 10
5 50 10 30 25 4705050 200 Forpakning 12
5 50 10 30 25 P4705050 150 Plasteske 12
5 50 10 30 25 SB4705050 15 Posepakke 10
5 60 10 36 25 P4705060 150 Plasteske 12
5 60 10 36 25 4705060 100 Forpakning 16
5 60 10 36 25 SB4705060 10 Posepakke 10
5 70 10 42 25 A4705071 700 Storpakning
5 70 10 42 25 H4705070 700 Bøtte
5 70 10 42 25 P4705070 150 Plasteske 12
5 70 10 42 25 4705070 100 Forpakning 16
5 70 10 42 25 SB4705070 10 Posepakke 10
5 80 10 42 25 A4705081 600 Storpakning
5 80 10 42 25 H4705080 500 Bøtte
5 80 10 42 25 P4705080 100 Plasteske 12
5 80 10 42 25 4705080 100 Forpakning 12
5 80 10 42 25 SB4705080 9 Posepakke 10
5 85 10 42 25 P4705085 100 Plasteske 12
5 85 10 42 25 4705085 100 Forpakning 12
5 90 10 42 25 A4705090 500 Storpakning
5 90 10 42 25 H4705090 500 Bøtte
5 90 10 42 25 P4705090 100 Plasteske 12
5 90 10 42 25 4705090 100 Forpakning 12
5 90 10 42 25 SB4705090 8 Posepakke 10
5 100 10 54 25 H47050100 450 Bøtte
5 100 10 54 25 A47050100 450 Storpakning
5 100 10 54 25 P47050100 100 Plasteske 8
5 100 10 54 25 47050100 100 Forpakning 8
5 100 10 54 25 SB47050100 7 Posepakke 10
5 120 10 72 25 H47050120 400 Bøtte
5 120 10 72 25 A47050120 400 Storpakning
5 120 10 72 25 P47050120 100 Plasteske 8
5 120 10 72 25 47050120 100 Forpakning 8
5 120 10 72 25 SB47050120 6 Posepakke 10
6 60 12 36 30 P4706060 100 Plasteske 12
6 60 12 36 30 4706060 100 Forpakning 12
6 60 12 36 30 SB4706060 8 Posepakke 10
6 70 12 42 30 P4706070 100 Plasteske 12
6 70 12 42 30 4706070 100 Forpakning 12
6 70 12 42 30 SB4706070 7 Posepakke 10
6 80 12 42 30 A4706080 450 Storpakning
6 80 12 42 30 H4706080 450 Bøtte
6 80 12 42 30 P4706080 100 Plasteske 12
6 80 12 42 30 4706080 100 Forpakning 12
6 80 12 42 30 SB4706080 6 Posepakke 10
6 85 12 42 30 P4706085 100 Plasteske 12
6 85 12 42 30 4706085 100 Forpakning 12
6 90 12 42 30 A4706090 400 Storpakning
6 90 12 42 30 H4706090 350 Bøtte
6 90 12 42 30 P4706090 100 Plasteske 12
6 90 12 42 30 4706090 100 Forpakning 12
6 90 12 42 30 SB4706090 5 Posepakke 10
6 100 12 54 30 A47060100 350 Storpakning
6 100 12 54 30 H47060100 350 Bøtte
6 100 12 54 30 P47060100 100 Plasteske 8
6 100 12 54 30 47060100 100 Forpakning 8
6 100 12 54 30 SB47060100 4 Posepakke 10
6 110 12 60 30 P47060110 100 Plasteske 8
6 110 12 60 30 47060110 100 Forpakning 8
6 120 12 72 30 A47060120 300 Storpakning
6 120 12 72 30 H47060120 300 Bøtte
6 120 12 72 30 P47060120 100 Plasteske 8
6 120 12 72 30 47060120 100 Forpakning 8
6 120 12 72 30 SB47060120 4 Posepakke 10
6 130 12 72 30 P47060130 100 Plasteske 8
6 130 12 72 30 47060130 100 Forpakning 8
6 140 12 72 30 P47060140 100 Plasteske 8
6 140 12 72 30 47060140 100 Forpakning 8
6 140 12 72 30 SB47060140 3 Posepakke 10
6 150 12 72 30 47060150 100 Forpakning 6
6 160 12 72 30 47060160 100 Forpakning 6
6 160 12 72 30 SB47060160 2 Posepakke 10
6 180 12 72 30 47060180 100 Forpakning 6
8 90 14.5 54 40 4708090 50 Forpakning 12
8 120 14.5 72 40 47080120 50 Forpakning 8
8 150 14.5 80 40 47080150 50 Forpakning 6
8 180 14.5 80 40 47080180 25 Forpakning 6
8 200 14.5 80 40 47080200 25 Forpakning 6
8 240 14.5 80 40 47080240 25 Forpakning 4
8 280 14.5 80 40 47080280 25 Forpakning 4
8 320 14.5 80 40 47080320 25 Forpakning 4
8 360 14.5 80 40 47080360 25 Forpakning 4
*CE 14592 gjelder ikke denne dimensjonen. OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.
 • Informasjonsmateriell

  Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.