Karmskruv härdad

  • Funktion: Härdad karmskruv för karminfästning vid montage i stålregel. Skruven har en justerhylsa som skruvas i ett förborrat hål. Karmen justeras genom att vrida hylsan med justernyckeln.
  • Material: Skruv av härdat stål, hylsa i zink och buffert i plast.
  • Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.
  • Monteringsanvisning: Karmen ställs i våg och lod. Förborra med karmborr ett 14 mm hål i karmen och 5 mm (centrumborr) i stålregeln. Sätt karmskruven på montagenyckeln och skruva hylsan så att plastbufferten spänner mot stålregeln. Ta bort eventuella kilar på karmsidorna och justera karmen med montagenyckeln. Täck hålen med täcklock.
Enhetsguide
D Diameter
D1 Ytterdiameter
G Gänglängd
H Huvuddiameter
L Längd
M Tjocklek
ML Moderlåda
Borrkap.mm Borrkapacitet mm
Max detalj-tjockl.mm Max detalj-tjocklek mm
Min borrdjup mm Minsta borrdjup mm
Skruvdim. mm Skruvdimension mm
Ytbeh. Ytbehandling
D L Art.nr E-nummer Antal Förp. ML
7 50 440529 50 Förpackning 8
7 70 440719 50 Förpackning 8
7 90 440919 50 Förpackning 8
  • Informationsmaterial

    Här beställer du det informationsmaterial du är intresserad av. De levereras per post inom kort.