Karmskrue herdet

  • Funksjon: Herdet karmskrue til karminnfesting ved montering i stållekt. Skruen har en justeringshylse som skrus i et forboret hull. Karmen justeres ved å vri hylsen med justeringsnøkkelen.
  • Materiale: Skrue av herdet stål, hylse av sink og buffer av plast.
  • Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.
  • Monteringsinstruksjon: Karmen stilles i vater og lodd. Forbor med karmbor et 14 mm hull i karmen og 5 mm (senterbor) i stållekten. Sett karmskruen på monteringsnøkkelen og skru hylsen slik at plastbufferen spenner mot stållekten. Fjern eventuelle kiler på karmsidene og juster karmen med monteringsnøkkelen. Dekk hullene med dekklokk.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
7 50 440529 50 Forpakning 8
7 70 440719 50 Forpakning 8
7 90 440919 50 Forpakning 8
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.