Blandingsrør til ankermasse

  • Funksjon: Blandingsrøret monteres på forankringsmassepatronen og har som oppgave å blande ankermassen ved montering.
  • Monteringsinstruksjon: Åpne ankermassepatronen ved å skru av lokket; skru deretter på blandingsrøret.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
Betegnelse Art.nr Antall Forp. ML
Blandingsrør 150/28 ml 84713 1 Forpakning 20
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.