Blåsepumpe til ankermasse og betonginnfestning

  • Funksjon: Blåsepumpen brukes til rengjøring av borehull ved montering av ankermasse og andre betonginnfestninger.
  • Monteringsinstruksjon: Blås det borede hullet nøye rent før montering.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
Betegnelse Art.nr Antall Forp. ML
Blåsepumpe 84717 1 Forpakning 3
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.