Blåsepumpe til ankermasse

  • Funksjon: Blåsepumpen brukes til rengjøring av borehull ved montering av ankermasse.
  • Monteringsinstruksjon: Blås det borede hullet nøye rent før det fylles med ankermasse.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
Betegnelse Art.nr Antall Forp. ML
Blåsepumpe 84717 1 Forpakning 3
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.