Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Nylonplugg

Nylonplugg UNIVERSAL

  • Funksjon: Solid plugg med gode temperatur- og aldringsegenskaper. Pluggen har en firesidet ekspansjonsdel og er utformet for å brukes til de fleste byggematerialer som betong, lettbetong, murblokker osv.
  • Materiale: Nylon.
  • Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen på pluggen iht. tabellen nedenfor. Trykk pluggen inn i hullet til kragen ligger tett an mot festedetaljen. Skru deretter inn skruen tilpasset pluggen iht. samme tabell. Lengden på skruen skal være ca. 5 mm lengre enn plugg og festedetalj til sammen.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Maks. detalj-tykk.. mm Bor mm Skruedim. mm Art.nr Antall Forp. ML
10 80 20 10 6,0-8,0 341080 25 Forpakning 16
10 100 40 10 6,0-8,0 3410100 25 Forpakning 12
10 120 60 10 6,0-8,0 3410120 25 Forpakning 8
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.