Instruksjonsfilm:

Monteringsanvisning Ankermasse

Perforhylse til ankermasse

  • Funksjon: Perforhylsen brukes sammen med ankermasse til innfesting i murblokker. Hylsen gjør at ankermasse danner en “kropp” rundt detaljen som skal festes i murblokken.
  • Monteringsinstruksjon: Bor hull i murblokken iht. anvisning og trykk perforhylsen inn i hullet. Fyll hele perforhylsen med ankermasse. Trykk og skru deretter inn festedetaljen til bunnen av perforhylsen. La massen herde før belastning.
ENHETSVEILEDNING
D Diameter
D1 Utvendig diameter
G Gjengelengde
H Hodediameter
L Lengde
M Tykkelse
MK Morkasse
Borkap.mm Borkapasitet mm
Maks. detaljtykl. mm Maks. detaljtykkelse mm
Min bordybde mm Minst bordybde mm
Skruedim. mm Skruedimensjon mm
Overflatebeh. Overflatebehandling
D L Art.nr. E-nummer Antall Forp. ML
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.